[MarkLogic Dev General] xdmp:quote doing indentation?

Geert Josten geert.josten at dayon.nl
Fri Mar 23 09:38:28 PDT 2012


Can I prevent xdmp:quote from adding whitespace?

let $element := <json><foo><bar/></foo></json>
return
xdmp:quote(<remove_json_ns>{ $element/* }</remove_json_ns>/*)

==>

<foo>
    <bar/>
</foo>

Kind regards,
Geert

M.Sc. G.P.H. (Geert) Josten
Senior Developer


Dayon B.V.
Delftechpark 37b
2628 XJ Delft
The Netherlands

T +31 (0)88 26 82 570

geert.josten at dayon.nl
www.dayon.nl

De informatie - verzonden in of met dit e-mailbericht - is afkomstig van
Dayon BV en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit
bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen. Aan
dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.


More information about the General mailing list