<div dir="ltr"><div>Hi,</div><div><br></div><div>I use the Management API to detach a forest, as documented in [1].  The doc says it returns 202 in case of success, but it actually returns 200.</div><div><br></div><div>Bug in the doc?</div><div><br></div>[1] <a href="https://docs.marklogic.com/REST/POST/manage/v2/forests/[id-or-name]">https://docs.marklogic.com/REST/POST/manage/v2/forests/[id-or-name]</a><div></div><div><br></div><div>Regards,</div><div><br></div><div>-- <br><div class="gmail_signature">Florent Georges</div><div class="gmail_signature">H2O Consulting<br><a href="http://h2o.consulting/" target="_blank">http://h2o.consulting/</a> </div><div class="gmail_signature"><br></div><div class="gmail_signature"><br></div>
</div></div>